Politika zaštite privatnosti i kolačići

 
Lični podatak
Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu, odnosno osobu koja se može direktno ili indirektno identifikovati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte i sl.).

Svrha prikupljanja
Lične podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvaliteta sadržaja, funkcionalnosti i usluga na reservedbrand.rs kako bismo mogli da udovoljimo vašim interesima i potrebama, kako bismo vas informisali o postojećim i novim kolekcijama i akcijama na reservedbrand.rs, a koji bi vama mogli da budu zanimljivi i kako bismo vas upoznali s našim prodajnim artiklima i promocijama.

Podaci koje obrađujemo
Pristup web stranici reservedbrand.rs je slobodan i ne zahteva registraciju. Ukoliko koristite kontakt obrazac na stranici reservedbrand.rs dajete izričitu saglasnost da se vaši lični podaci koje ste uneli obrađuju u svrhu i na način predviđen našim ’Pravilima zaštite privatnosti na web stranici reservedbrand.rs’.

1. Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka
Reserved poštuje vašu privatnost i obrađuje vaše lične podatke pošteno i u skladu sa zakonom.
Vaša saglasnost. Vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu vaše saglasnosti – slobodno datog i izričitog stava da lične podatke koje ste nam učinili dostupnim registracijom i korišćenjem web stranice obrađujemo u svrhu određenu ’Pravilima zaštite privatnosti’. Vašu saglasnost zatražićemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca dostupnog na web stranicama reservedbrand.rs.
Bez saglasnosti lični podaci smeju da se prikupljaju i dalje obrađuju u slučajevima određenim zakonom.
Obrada ličnih podataka. Prikupljene lične podatke čuvamo u elektronskom obliku, a u svrhu zaštite primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite ličnih podataka i procedure kako bismo sprečili da se ličnim podacima, koji nisu dostupni ostalim korisnicima web stranice, neovlašćeno pristupa i da bi osigurali da se oni koriste u skladu sa svrhom obrade.
Ankete i upitnici. Povremeno na našim stranicama sprovodimo ankete, istraživanja, upitnike i slično. Podatke koje prikupimo na taj način smatramo poverljivim i koristimo ih isključivo za potrebe kompanije Reserved. Isključivo zbirne rezultate takvih anketa i upitnika, odnosno istraživanja, možemo da koristimo u svrhe odnosa s javnošću i samo ih takve delimo sa vama na samoj web stranici reservedbrand.rs.

Poruke u elektronskom obliku. Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s vašim ličnim podacima po kojima vas je moguće identifikovati, bez obzira na to da li se radi o elektronskoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjavanja vaših zahteva. Možda ćemo vašu elektronsku poruku, odnosno obrazac, proslediti trećoj strani, drugim zaposlenima Reserved-a ili dobavljačima kako bismo odgovorili na vaše pitanje, odnosno udovoljili vašem zahtevu.

2. Brisanje i vaš pristup ličnim podacima
Čuvanje ličnih podataka. Vaše lične podatke koje ste nam učinili dostupnim prilikom registracije obrađivaćemo za vreme postojanja web stranice reservedbrand.rs. Nakon toga vaše lične podatke ćemo brisati ako nam niste dopustili dalje čuvanje istih.

3. Podaci drugih osoba
U zavisnosti od sadržaja i funkcionalnosti koju koristite, možemo od vas da zatražimo određene lične podatke o drugoj osobi kako bi ta funkcionalnost mogla da se ostvari. Te lične podatke ne obrađujemo osim u onoj meri koja je potrebna da ostvarimo funkcionalnost koju koristite. Takođe, te lične podatke nećemo davati na korišćenje trećim osobama, osim kada je to zakonom zahtevano. Lične podatke koje nam na ovaj način dostavite brisaćemo čim se funkcionalnost koju ste koristili ostvari.

4. Dostavljanje ličnih podataka drugim primaocima
Vaše lične podatke ne dostavljamo drugim primaocima ako nas vi za to ne ovlastite. Međutim, kada je to potrebno zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge web stranice reservedbrand.rs, smatramo da vašim pristajanjem na predmetni sadržaj, dajete saglasnost da vaše lične podatke dostavljamo našim partnerima/povezanim društvima koji su neophodni za ostvarivanje te funkcionalnosti. Osiguraćemo da naši partneri/povezana društva vaše lične podatke obrađuju na način predviđen ’Pravilima zaštite privatnosti na web stranici reservedbrand.rs’.

5. Pravila zaštite ličnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana
Na web stranici reservedbrand.rs pronaći ćete linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti ličnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila web stranice reservedbrand.rs.
Na našoj stranici možemo da vam ponudimo i funkcije društvenih mreža koje omogućavaju deljenje ličnih podataka na društvenim mrežama. Zato vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti ličnih podataka koja se primenjuju na stranicama drugih portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

6. Ograničenje odgovornosti
Iako preduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite ličnih podataka od slučajne ili namerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćene promene ili pristupa ne možemo garantovati da neki od ličnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ’Pravila zaštite privatnosti’.
Do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanetu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korišćenja drugih web stranica, odnosno direktno trećim osobama (npr. kod učestvovanja u sponzorisanim aktivnostima), do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu vama ili trećim osobama zbog dostavljanja ličnih podataka na taj način.

7. Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranici reservedbrand.rs, kako bismo osigurali da proizvodi i akcije web stranice reservedbrand.rs budu pristupačni svim korisnicima, ovaj kompjuterski sistem koristi programe koji prate posete na mreži i prepoznaje neovlašćene pokušaje otpreme ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli da prouzrokuju štetu na neki drugi način. Neovlašćeni pokušaji otpreme ili izmene podataka na web stranici reservedbrand.rs strogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies
Zadržavamo pravo korišćenja kolačića na web stranici reservedbrand.rs.

Što su kolačići?
Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, tako da ga pojedina stranica web stranice reservedbrand.rs koju posećujete šalje vašem pretraživaču.
Svrha kolačića
Kada pristupite određenoj stranici reservedbrand.rs, šaljemo vam kolačiće koji se pune na vašem računaru i služe za beleženje informacija o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama reservedbrand.rs). To znači da ćemo prilikom svakog sledećeg pristupa na reservedbrand.rs potražiti vaš kolačić kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Kolačić ne sadrži vaše lične podatke, nego omogućava brže i efikasnije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno saopštili prilikom pristupa i korištenja reservedbrand.rs. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka web stranica koja nije deo web stranice reservedbrand.rs.

Web stranica reservedbrand.rs prati statističku posećenost svojih stranica isključivo radi dobijanja nužnih informacija o privlačnosti i uspešnosti svojih stranica i pri tome koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da regulišu postavke kolačića koji su za to potrebni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo i efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primereno vašim interesovanjima, koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting kojim se prikupljaju podaci o polu, uzrastu i interesima korisnika.
Zabrana kolačića
Ovlašćeni ste da zabranite primanje kolačića s web stranice reservedbrand.rs tako da u opcijama Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pretraživaču izaberete tu mogućnost.

8. Zaštita ličnih podataka dece na web stranici reservedbrand.rs
U neposrednoj komunikaciji s decom putem interneta uviđamo jedinstvene probleme koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Naše web stranice koje bi mogle da privuku decu, i eventualno prikupljaju lične podatke dece mlađe od 14 godina, izrađene su u nameri da u najvećoj mogućoj meri štite prava dece i njihovu privatnost. U skladu s tim mi:
NE obrađujemo lične podatke pomoću kojih se može kontaktirati s decom preko interneta, osim u slučaju reklamnih igara na internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko interneta koriste se, bez dozvole roditelja, samo za neposredno odgovaranje na detetov zahtev i neće se koristiti ni za kakve druge namene;
NE obrađujemo lične kontakt podatke van interneta, osim radi dodele nagrada;
NE dostavljamo trećim osobama nikakve lične podatke. Svakako, na svojim web stranicama organizujemo i prezentujemo nagradne igre koje bi mogle da privuku decu. Podatke koje prikupimo u nagradnim igrama ne koristimo ni za kakvu drugu namenu osim za zaključenje igre i ne delimo te podatke ni sa kim van stranice reservedbrand.rs (s izuzetkom već spomenutih dobavljača).
NE omogućavamo deci da, bez dozvole roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju lične podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih se mogu kontaktirati, niti podstičemo decu da, radi učestvovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka nego što je potrebno za učestvovanje u određenoj aktivnosti.
Moguće je da dopustimo detetu da nam pošalje elektronsku poruku ili da takvu poruku u obliku npr. elektronske čestitke pošalje prijatelju preko naših stranica. Odgovorićemo ili ćemo dostaviti e-mail poruku, u zavisnosti od slučaja, ali nećemo sačuvati imena, adrese, niti e-mail poruke u našoj operativnoj zbirci podataka, niti ćemo otkriti te podatke trećim stranama.
Podstičemo vas da kao roditelj ili staratelj preuzmete aktivnu ulogu i zato naglašavamo da uvek imate pravo da zatražite uvid u sve lične podatke o svom detetu koje smo obrađivali na nekoj od naših stranica. Možete da zahtevate brisanje podataka (ukoliko se ti podaci još uvek nalaze u našoj zbirci ličnih podataka), i/ili da nam zabranite da u budućnosti obrađujemo lične podatke vašeg deteta. Ako ste roditelj i želite da ostvarite to pravo obratite nam se putem kontakt forme na web stranici reservedbrand.rs.

Kontrola
Možete u svako doba da zatražite pregled svih ličnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na vaš zahtev da ažuriramo, ispravimo ili obrišemo te podatke (ako se pomenuti podaci još uvek nalaze u našim zbirkama ličnih podataka) ili ubuduće da prestanemo da koristimo te podatke. Ako želite da ostvarite to pravo, jednostavno nam se javite putem kontakt forme na web stranici reservedbrand.rs.
Linkovi
Činimo sve što je u našoj moći da osiguramo da sva preusmeravanja s naših web stranica upute vas i/ili vaše dete na web stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne podstiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na webu se brzo menjaju, i ne možemo uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmerimo.
Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s ’Pravilima zaštite privatnosti na web stranici reservedbrand.rs’ ili u vezi s vašim iskustvima s ovom web adresom, molimo vas da nam se javite putem kontakt forme na web stranici reservedbrand.rs.
Promene i prestanak ’Pravila zaštite privatnosti’
LPP Reserved zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove web stranice i ’Pravila zaštite privatnosti na web stranici reservedbrand.rs’ u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obavešteni. Pravila zaštite privatnosti primenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane LPP Reserved-a. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korišćenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korišćenih s iste web stranice.

Prati nas i na društevnim mrežama:

Cookie policy

Privacy policy